سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

آشنايي با اصطلاحات رايج در ماشین های تزريق پلاستيک

اشتراک گذاری :

ظرفیت ماشین های تزریق پلاستیک:


ظرفیت ماشین تزریق پلاستیک یک پرس به ماکزیمم جرمی که از پلی استیرن که در یک سیکل کاری می توان تزریق نمود اطلاق می گردد.


نیروی گیره کردن:


نیرویی که دو کفه قالب را به هم می چسباند نیروی گیره کردن نام دارد. قالب ماشین تزریق پلاستیک بایستی کاملاً بسته شده و سطوح سنگ زده دو کفه باید کاملاً به هم بچسبند


فشار تزریق در ماشین های تزریق پلاستیک :


فشاری که برای پر کردن قالب ماشین تزریق نیاز است را فشار تزریق گویند.
اندازه قطعه و فرم مقطع آن، سطح راه گاهها و طول آنها، حرارت قالب، حرارت سیلندر تزریق و اندازه مدخل ورودی مواد به محفظه، تماماً در فشار تزریق اثر دارند.
فشار اولیه: با بسته شدن قالب، سیلندر تزریق به جلو رفته، روی بوش تزریق قالب می نشیند و مدار روغن، حداکثر فشار، پشت پیستون متصل به مارپیچ، باز و در نتیجه مارپیچ به جلو رانده می شود تا مواد موجود در جلو سیلندر، به داخل قالب تزریق شود و این فشار پشت مارپیچ یا فشار تزریق، فشار اول خوانده می شود.
فشار ثانویه: اساسا فشار دوم برای این است که مواد تزریق شده در قالب، قبل از خنک و سخت شدن از راه کانال تزریق، برگشت نکند و احیانا در قطعه مکش ایجاد نگردد.
فشار سوم: در طول مدت خنک شدن مارپیچ برای تجدید مواد گیری شروع به گردش می کند و ضمن این گردش بوسیله گامهای خود موادی که از قیف داخل آن شده بطور مداوم به جلو می آید تا به سرسیلندر برسد و جلوی آن فشرده شود چون راه خروج ندارد با فشار به مارپیچ آنرا به عقب برمی گرداند.
فشاری که ضمن گردش و بارگیری مارپیچ بر آن وارد می گردد فشار سوم خوانده می شود