سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

انواع دستگاه تزریق پلاستیک و قیمت آنها

اشتراک گذاری :

(نمونه  ها فقط جهت معرفی رنج قیمت دستگاه ها می باشد)

دستگاه های تزریق پلاستیک

تزریق 380 تن یک کیلو

قیمت:650000000

قالب تزریق پلاستیک(قالب چراغ جلو پراید)

قیمت:250000000

دستگاه تزریق پلاستیک 350 تن یک کیلویی کلاته ترری

قیمت:600000000

قالب تزریق پلاستیک(فرش زیر پایی خودرو)

قیمت:25000000

تزریق 500 گرمی

قیمت:80000000