سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 17 کیلویی A

سبدمیوه 17 کیلویی A

کد : A 17

ظرفیت : 17 کیلویی

ابعاد بارگیر : 45x27x19.5

ابعاد خارجی : 48x30x23.5

وزن : 700 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوه