سبدمیوه 6 کیلویی G

کد : G 06

ظرفیت : 6 کیلویی

ابعاد بارگیر : 47x28x4

ابعاد خارجی : 50x30x12

وزن : 380 گرمی