سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 6 کیلویی G

سبدمیوه 6 کیلویی G

کد : G 06

ظرفیت : 6 کیلویی

ابعاد بارگیر : 47x28x4

ابعاد خارجی : 50x30x12

وزن : 380 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوه