سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 8 کیلویی C

سبد میوه 8 کیلویی C

کد : C 08

ظرفیت : 8 کیلویی

ابعاد بارگیر : 36.5x25x13

ابعاد خارجی : 39x27x17

وزن : 320 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوه