سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 4 کیلویی E

سبد میوه 4 کیلویی E

کد : E 04

ظرفیت : 4 کیلویی

ابعاد بارگیر : 28x19x12.5

ابعاد خارجی : 29.5x21x16

وزن : 200 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوه