سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 10 کیلویی C

سبد میوه 10 کیلویی C

کد : C 10

ظرفیت : 10 کیلویی

ابعاد بارگیر : 36.5x25x18

ابعاد خارجی : 39x27x22.5

وزن : 420 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوه