سبدمیوه 6 کیلویی A

کد : A 06

ظرفیت : 6 کیلویی

ابعاد بارگیر : 45x27x8

ابعاد خارجی : 48x30x12

وزن : 350 گرمی