سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 4 کیلویی C

سبدمیوه 4 کیلویی C

کد : C 04

ظرفیت : 4 کیلویی

ابعاد بارگیر : 36.5x25x5.5

ابعاد خارجی : 39x27x9.5

وزن : 170 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوه