سبد میوه 3 کیلویی D

کد : D 03

ظرفیت : 3 کیلویی

ابعاد بارگیر : 33x23.5x5.5

ابعاد خارجی : 35.5x26x9.5

وزن : 170 گرمی