سبدمیوه 25 کیلویی H

کد : H 25

ظرفیت : 25 کیلویی

ابعاد بارگیر : 49x31x25

ابعاد خارجی : 52x35x29

وزن : 1500 گرمی