سبد میوه باکس نشاء

کد : L 20

ابعاد : 60x30x3

وزن : 600 گرمی