سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 12 کیلویی B

سبدمیوه 12 کیلویی B

کد : B 12

ظرفیت : 12 کیلویی

ابعاد بارگیر : 43x23x17.5

ابعاد خارجی : 45.5x25x22

وزن : 540 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوه