سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 6 کیلویی C

سبد میوه 6 کیلویی C

کد : C 06

ظرفیت : 6 کیلویی

ابعاد بارگیر : 36.5x25x9.5

ابعاد خارجی : 39x27x13.5

وزن : 230 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوه