سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 3 کیلویی E

سبدمیوه 3 کیلویی E

کد : E 03

ظرفیت : 3 کیلویی

ابعاد بارگیر : 27x19x8.5

ابعاد خارجی : 29.5x21x12.5

وزن : 150 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوه