سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد کاهو

سبد کاهو

کد : I 20

ظرفیت : 20 کیلویی

ابعاد بارگیر : 49x31x25

ابعاد خارجی : 51.5x33x26

وزن : 830 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد کاهوسبد کاهو