سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 20 کیلویی H

سبد میوه 20 کیلویی H

کد : H 20

ظرفیت : 20 کیلویی

ابعاد بارگیر : 49x30x25

ابعاد خارجی : 52x33x26

وزن : 1300 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوه