سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 7 کیلویی M

سبد میوه 7 کیلویی M

کد : M 07

ظرفیت : 7 کیلویی

ابعاد بارگیر : 36.5x27x10

ابعاد خارجی : 39x29x13.5

وزن : 300 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوه