سبدمیوه 1 کیلویی F

کد : F 01

ظرفیت : 1 کیلویی

ابعاد بارگیر : 22.5x13.5x4.5

ابعاد خارجی : 24x15x9.5

وزن : 70 گرمی