سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 5 کیلویی K

سبد میوه 5 کیلویی K

کد : K 05

ظرفیت : 5 کیلویی

ابعاد بارگیر : 32x20.5x9.5

ابعاد خارجی : 34x22.5x15.5

وزن : 230 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوه