فرايندهاي شكل دهي پلاستيك ها

اشتراک گذاری :

1- فرایندهای اکستروژن (Extrusion):

1-1 کامپاندینگ (Extruder): در این فرایند ابتدا مواد گرم شده و تحت نیروی برشی از درون دای دایره ای شکل در آمده و به وسیله آب و یا هوا سرد شده و به شکل گرانول بریده می شوند. از این فرایند برای تولید مستربچ و کامپاند استفاده می گردد.
2-1 فیلم دمشی (Film Blowing): این فرایند مواد ذوب شده از دای که نسبت به سطح زمین عمودی است بیرون آمده و به وسیله هوا یا آب سرد شده و به صورت رول فیلم بسته بندی در می آیند. فیلم دمشی به صورت تک، سه، پنج و هفت لایه می باشد. برای تولید فیلم های بسته بندی، اسرچ، شرینک از این فرایند استفاده می شود.
3-1 Cast: فرایند افقی بود و تولید ورق به صورت بوده و تنها تفاوت آن در نوع دای موجود در انتهای اکسترودر بوده که به شکل مستطیل با عرض خیلی کم است.
1-3-1 برای تولید فیلم های بسته بندی نازک تر، از این فرایند استفاده می گردد.
2-3-1 لمینیت: برای تولید فیلم های بسته بندی و گونی ها و ورق های چند لایه مورد استفاده می باشد.
3-3-1 اکستروژه ورق: برای تولید ورق های پلیمری از این فرایند استفاده می گردد.
4-3-1 اکستروژه تولید نخ: برای تولید انواع نخ های بافت البسه استفاده می شود.
4-1 اکستروژه لوله: برای تولید انواع لوله های تک و چند لایه استفاده می شود.
5-1 اکستروژه سیم و کابل: برای روکش کردن انواع سیم و کابل کاربرد دارد.
2- فرایند تزریق (Injection Molding):
در این فرایند مواد ذوب شده و به درون قالب هدایت می شوند و درون قالب به وسیله آب سرد شده و شکل آن را به خود می گیرند. از این فرایند برای تولید انواع قطعات خودرو، لوازم خانگی، قطعات کامپیوتر، قطعات ریز پلیمری استفاده می گردد.
3- فرایند قالبگیری دمشی (Blow Molding):
در این فرایند مواد بعد از ذوب شدن به صورت لوله ای در آمده و به سمت قالب حرکت داده می شوند و سپس به وسیله هوا باد شده و سرد می شوند. از این فرایند برای تولید انواع مختلف قطعات تو خالی از قبیل بطری و باک خودرو استفاده می گردد.
4- قالبگیری تراکمی (Compression Molding):
در این فرایند مواد پس از پیش گرم شدن تحت فشار قرار گرفته و قطعه مورد نظر تولید می گردد. از این فرایند برای ترموستها و پلیمرهای شبکه ای و چقرمه استفاده می شود.
5- روتومولدینگ (Rotomolding):
در این فرایند پلیمر در حالت پودری درون قالب قرار گرفته و درحین گرم شدن قالب و چرخش آن ذوب شده و شکل قالب را به خود می گیرد. از این فرایند در تولید قطعات بسیار بزرگ استفاده می شود.
6- ترموفرمینگ (Thermoforming):
در این فرایند مواد بصورت یک ورقه بزرگ در آمده و بعد از گرم شده بر روی قالب قرار می گیرد و شکل نهایی را به خود می گیرد. این فرایند برای تولید قطعات نازک و حساس مانند آستری محافظ یخچال و قطعات خودرو کاربرد دارد.
7- وکیوم فرمینگ (Vacuum Forming):
در این فرایند مواد به ورق در آمده و با استفاده از خلا به شکل نهایی در می آید. از این فرایند برای تولید بسته بندی ماست و لبنیات و غیره استفاده می شود.