سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 2 کیلویی F

سبدمیوه 2 کیلویی F

کد : F 02

ظرفیت : 2 کیلویی

ابعاد بارگیر : 22.5x13.5x7.5

ابعاد خارجی : 24x15x11.5

وزن : 90 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوه