سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه کد 215

سبد میوه کد 215

کد : 215

ظرفیت : - کیلویی

ابعاد بارگیر : 33.5x23x6

ابعاد خارجی : 36x25.5x8.5

وزن : 170 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوه