سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبد میوه 2 کیلویی E

سبد میوه 2 کیلویی E

کد : E 02

ظرفیت : 2 کیلویی

ابعاد بارگیر : 28x19x4.5

ابعاد خارجی : 29.5x21x9.5

وزن : 130 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوه