سبد میوه
سبدمیوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه
سبد میوه

سبدمیوه 12 کیلویی A

سبدمیوه 12 کیلویی A

کد : A 12

ظرفیت : 12 کیلویی

ابعاد بارگیر : 45x27x16

ابعاد خارجی : 48x30x20.5

وزن : 450 گرمی

سایر تصاویربرای مشاهده تصاویر روی انها کلیک کنید

سبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوهسبد میوه