سبد میوه 5 کیلویی D

کد : D 05

ظرفیت : 5 کیلویی

ابعاد بارگیر : 33x23.5x10

ابعاد خارجی : 35.5x26x14

وزن : 220 گرمی